Wypełnij formularz zgłoszeniowy do Akcji: "KUP POMPĘ COMFORT BA LUB COMFORT BDT I ODBIERZ KOSZULKĘ TERMICZNĄ"
Podaj liczbę rejestrowanych pomp: *
Dodaj dowód zakupu
Wybierz rozmiar koszulki: *

Przystępuję do Akcji jako podmiot, który*:

*Zgoda obowiązkowa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w polityce prywatności.

Wybierz odpowiednią wersję językową:

*

Uczestnikiem Akcji może być każdy, kto:

 • prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w ramach tej działalności wykorzystuje lub zamierza wykorzystać pompy marki Grundfos,
 • nie jest pracownikami Partnera, ani jego małżonkiem, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, ani osobą pozostającą z takim pracownikiem w stosunku przysposobienia,
 • we własnym imieniu i bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nabywa pompy marki Grundfos, przy czym nabycie pomp marki Grundfos musi nastąpić od któregokolwiek z Partnerów,
 • świadczy usługi instalacji pomp, o których mowa w punkcie 4.3 Regulaminu,
 • nie jest pracownikiem Organizatora Akcji Promocyjnej ani osobą pozostającą z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym,
 • akceptuje niniejszy Regulamin.

Zasady Akcji:

 • Kup produkty biorące udział w Akcji w terminie: 1.09.23r. - 31.12.23r.
 • Zarejestruj się do Akcji na promotion.grundfospremium.com
 • Każda 1 pompa daje szansę na odebranie 1 nagrody
 • Liczba nagród to 454 szt. O wydawaniu nagród decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Akcja trwa do 31.01.2024r. lub do wyczerpania nagród.

Nagroda:

 • Nagrodę w Akcji stanowi koszulka termiczna.

W razie pytań dotyczących Akcji, proszę o kontakt na aszyszka@grundfos.com