Моля, попълнете полетата:
Регистрирайте покупката си:
Въведете броя на закупените помпи по тази фактура в съответното поле *

Можете да оттеглите даденото по-горе съгласие по всяко време. За повече информация относно вашите лични данни и вашите права, моля, вижте нашата политика за поверителност.

Изберете знамето на вашата страна

*

Условия за участие в кампанията

  • Условие за участие в кампанията е да закупите 5 циркулационни помпи (COMFORT, ALPHA или MAGNA) и да ги регистрирате в периода 15.09.2022 г. - 31.12.2022 г. или до изчерпване на количествата.
  • Конкурсът е изключително и само за професионални инсталатори.
  • Grundfos си запазва правото да добавя, променя или прекратява кампанията.
  • Grundfos носи отговорност само за умисъл и груба небрежност.
  • Всички регистрации направени до петък 12:00, ще получат наградата си (Grundfos яке) в рамките на следващата седмица. Регистрациите направени след 12:00, ще получат своята награда с една седмица закъснение.

Награди

  • Победителите ще получат яке GRUNDFOS.
  • Наградата не може да бъде заменена в пари.

За повече информация относно нашите кампаниите и промоциите посетете Grundfos за Инсталатора.

За повече информация: contact@grundfospremium.com 

*Кампанията е валидна за помпи, закупени и регистрирани в периода от 15.09.2022 до 31.12.2022

Вашият имейл адрес е част от нашата база данни за партньори/клиенти. Ако вече не желаете да получавате нашия информативен имейл/бюлетин, моля, уведомете ни, като отговорите на имейл: contact@grundfospremium.com